Slide ดูทั้งหมด
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด…

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า2566
นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด มอบภารกิจให้พนักงานเทศบาล เป็นตัวแทนมอบสิ่งของเครื่องใช้ พัดลม จำนวน 2 ตัว
โครงสัมมนาและการศึกษาดูงานเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จ.หนองคาย
ร่วมสวมเสื้อผ้าไทยลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากคาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด
previous arrow
next arrow
Slider

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด…

E-Service

บริการประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

แหล่งท่องเที่ยว

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Q & A
ถาม – ตอบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเรื่อง
27/03/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางพื้นทางเท้าริมแม่น้ำโขง (ตอนที่1 จากทางเท้า-ทางแยกก่อนถึงวัดปากคาด) (ตอนที่2 จากทางเท้าเดิม-ทางเท้าเดิมฝั่งบ้านท่าสวรรค์) หมู่ที่7 บ้านท่าสวรรค์เทศบาลตำบลปากคาด
27/03/2023 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลปากคาดเทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2023 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2023 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน-3-ชั้น-12-ห้องเรียน-ตอกเสาเข็มเทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน-3-ชั้น-12-ห้องเรียนตอกเสาเข็มเทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลปากคาด
22/02/2023 -ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าริมโขงฯเทศบาลตำบลปากคาด
22/02/2023 -ร่าง- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเท้าริมโขงฯเทศบาลตำบลปากคาด
22/02/2023 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนเทศบาลตำบลปากคาด
22/02/2023 ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นทางเท้าริมโขงฯเทศบาลตำบลปากคาด
02/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 42เทศบาลตำบลปากคาด
29/09/2022 ราคกลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 42เทศบาลตำบลปากคาด
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 34เทศบาลตำบลปากคาด
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 33เทศบาลตำบลปากคาด
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 13เทศบาลตำบลปากคาด
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 55(ฝั่งขวา)เทศบาลตำบลปากคาด
15/09/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหนองบัวบาน หมู่ที่ 2เทศบาลตำบลปากคาด
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยเทศบาล 11เทศบาลตำบลปากคาด
07/09/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงทางเท้าริมโขง จากปากคาดรีสอร์ทถึงวัดมงคลชัยรามเทศบาลตำบลปากคาด
07/09/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดถ้ำศรีธน (ข้างฌาปนกิจสถาน)เทศบาลตำบลปากคาด
01/09/2022 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล33เทศบาลตำบลปากคาด
30/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัทต์ติก ซอยเทศบาล68เทศบาลตำบลปากคาด
30/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเชื่อม ซอย54 ทางหลวงแผ่นดินสาย 212 พร้อมรางระบายน้ำ คสล.เทศบาลตำบลปากคาด
30/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 51 (ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565)เทศบาลตำบลปากคาด
25/08/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 13 (หน้าบ้านแม่เปี่ยมทอง - หลังวัดคริสต์)เทศบาลตำบลปากคาด
25/08/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 34เทศบาลตำบลปากคาด
25/08/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 33เทศบาลตำบลปากคาด
25/08/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 55 (ฝั่งซ้าย)เทศบาลตำบลปากคาด
29/08/2022 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าโปร่งแดงชัยราม-วันสามัคคีธรรมเทศบาลตำบลปากคาด
29/08/2022 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ซอยเทศบาล 11เทศบาลตำบลปากคาด
16/08/2022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซอยเทศบาล 68เทศบาลตำบลปากคาด
15/08/2022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซอยเทศบาล 51เทศบาลตำบลปากคาด
15/08/2022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ทางเชื่อม ซอย 54เทศบาลตำบลปากคาด
15/08/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นลาดยางแอสฟัสติ์ติก ซอยเทศบาล 11เทศบาลตำบลปากคาด
15/08/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าโปร่งแดงชัยราม-วัดสามัคคีธรรมเทศบาลตำบลปากคาด
10/08/2022 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 29เทศบาลตำบลปากคาด
05/08/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 68เทศบาลตำบลปากคาด
03/08/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเชื่อม ซอย 54เทศบาลตำบลปากคาด
03/08/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 51เทศบาลตำบลปากคาด
26/07/2022 ผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 5เทศบาลตำบลปากคาด
18/07/2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565เทศบาลตำบลปากคาด
05/07/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 66เทศบาลตำบลปากคาด
05/07/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ซอย 46 (ตอนที่ 1)เทศบาลตำบลปากคาด
27/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 29เทศบาลตำบลปากคาด
27/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 5เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 29เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 5เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 43เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 19เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18เทศบาลตำบลปากคาด
15/06/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2เทศบาลตำบลปากคาด
18/05/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง-อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565เทศบาลตำบลปากคาด
10/05/2022 าคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 (ซอยหน้าวัดถ้ำศรีธน)เทศบาลตำบลปากคาด
10/05/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างวัดถ้ำศรีธนเทศบาลตำบลปากคาด
10/05/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสท์ติก ซอย 23เทศบาลตำบลปากคาด
22/03/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 15-17เทศบาลตำบลปากคาด
17/03/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 66เทศบาลตำบลปากคาด
07/03/2022 ประกวดราคาจ้างโครงการปปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 15-17เทศบาลตำบลปากคาด
04/03/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ซอย 53เทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2022 ราคาลกางโครงการปรับปรุงปผิวจราจรถนน ตสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 44เทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 16เทศบาลตำบลปากคาด
28/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอย 68เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางเชื่อม ซอย 54 ทางหลวงแผ่นดินสาย 212 พร้อมทรางระบายน้ำ คสลเทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 5เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 29เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางคู่ขนาน 212 รร.อนุบาลปากคาด-ปากคาดพิทย์เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 15-17เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 51เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอย 21เทศบาลตำบลปากคาด
10/02/2022 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางคู่ขนาน 212 (บ้านทุ่งสว่าง-บ้านโนนยาง)เทศบาลตำบลปากคาด
08/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) โดยวิธีคัดเลือกเทศบาลตำบลปากคาด
26/01/2022 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรอบหนองบัวบานเทศบาลตำบลปากคาด
26/01/2022 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหินเหลี่ยมเทศบาลตำบลปากคาด
26/01/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยรักเธอเทศบาลตำบลปากคาด
14/12/2021 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยรักเธอเทศบาลตำบลปากคาด
11/11/2021 ประกาศราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เทศบาลตำบลปากคาด
07/01/2022 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย)เทศบาลตำบลปากคาด
11/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ตอนที่2)เทศบาลตำบลปากคาด
09/11/2021 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๕เทศบาลตำบลปากคาด
06/10/2021 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลปากคาด
06/10/2021 ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลปากคาด
16/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางเทศบาลตำบลปากคาด
10/09/2021 ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลปากคาด
10/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางเทศบาลตำบลปากคาด
10/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางเทศบาลตำบลปากคาด
10/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางเทศบาลตำบลปากคาด
09/09/2021 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างตลาดสดเทศบาลตำบลปากคาดเทศบาลตำบลปากคาด
09/09/2021 ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างตลาดสดเทศบาลตำบลปากคาดเทศบาลตำบลปากคาด
09/06/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเทศบาลตำบลปากคาด
22/02/2021 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด 22 กุมภาพันธ์ 2564เทศบาลตำบลปากคาด
07/12/2020 ประกาศเศบาลตำบลปากคาดเทศบาลตำบลปากคาด
23/11/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด 23 พฤศจิกายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
23/11/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด 23 พฤศจิกายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
05/11/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
05/11/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
20/10/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด วันที่ 16 ตุลาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
16/10/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด วันที่ 9 ตุลาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
25/09/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด วันที่ 25 กันยายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
24/09/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด 24 กันยายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
21/09/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 9 กันยายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
21/09/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 21 กันยายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
17/09/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 17 กันยายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
17/09/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 17 กันยายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
14/08/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด 14 สิงหาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
30/07/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด 23 กรกฎาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
10/07/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 4 เรื่อง)เทศบาลตำบลปากคาด
02/07/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
12/06/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
11/06/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
28/05/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
12/05/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563เทศบาลตำบลปากคาด
29/04/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 29 เมษายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
29/04/2020 ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด ณ วันที่ 28 เมษายน 2563เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 13 จากสามแยกซอยเทศบาล 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการซ้อมแซมท่อระบายน้ำพร้อม ลาน คสล. ลานพญานาคเทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เข้าวัดป่าโปร่งแดงชัยราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เข้าวัดป่าโปร่งแดงชัยรามเทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2562 จำนวน 68 รายการเทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 20เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศาล 44เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองมุมจากโรงสีพ่อมวลถึงสามแยกโรงสีชุมชนเทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 18เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ราคากลางโครงการขยายลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ (โนนยาง)เทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างวัดราษฎร์อินแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลปากคาด
27/04/2020 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1เทศบาลตำบลปากคาด
25/04/2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าวัดป่าศิริสุขสันต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลปากคาด

กิจกรรมของเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

previous arrow
next arrow
Slider

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

  037213
  Users Today : 6
  This Month : 58
  This Year : 337
  Total Users : 2935
  Views Today : 17
  Total views : 7511
  Who's Online : 1