จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5 ร่วมกับประชาคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5 ร่วมกับประชาคม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากคาด

โดยมี นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน
เพื่อพิจารณา ปรับปรุง-พัฒนาโครงการที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยพิจารณาผ่าน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ ยังมีรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
และในที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 และจะดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 ต่อไป

Posted in กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *