แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง
07/11/2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565
29/08/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565)
29/08/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565) -โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน
24/08/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565)
16/08/2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 สิงหาคม 2565
09/08/2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 สิงหาคม 2565
05/08/2022 ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงฯ-ซอยเทศบาล 11 และ คสล.วัดป่าโปร่งแดงฯ
18/07/2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดเครื่องตรวจ ATK
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 43
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 19
22/06/2022 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2
08/12/2021 แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
08/12/2021 แผนการจัดหาพัสดุ-ปี-2564
08/12/2021 แผนดำเนินการบริหารงานพัสดุ ปี 2563
09/11/2021 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๕