ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/10/ประกาศใช้แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566.pdf

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/00000338.pdf