ประกาศเรื่อง
14/06/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 65เทศบาลตำบลปากคาด
11/05/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 65เทศบาลตำบลปากคาด
12/04/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 65เทศบาลตำบลปากคาด
25/03/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 65เทศบาลตำบลปากคาด
25/03/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 65เทศบาลตำบลปากคาด
25/03/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 64เทศบาลตำบลปากคาด
25/03/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 64เทศบาลตำบลปากคาด
25/03/2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 64เทศบาลตำบลปากคาด
04/02/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน64เทศบาลตำบลปากคาด