นายประสิทธิ์ โคตรธิสาร

ประธานสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายอุดม เลพล

รองประธานสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายประสาน ปุระพรม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายบุญเกิด สีหานาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายสนอง วารุกะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายธนากร อามาตมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นางปัญญา วัดโสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นางหนูกานต์ วงศ์ภูมิเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นางทองใบ พลภักดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายกมล สุริสาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นายทองจันทร์ อัคลา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

นางปัญญา วัดโสภา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางหนูกานต์ วงศ์ภูมิเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุดม เลพล

สมาชิกสภาเทศบาล

นางทองใบ พลภักดี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ โคตรธิสาร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญเกิด สีหานาม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสาน ปุระพรม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธานากร อามาตรมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสนอง วารุกะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายกมล สุริสาง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองจันทร์ อัคลา

สมาชิกสภาเทศบาล