ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ช่วยดับไฟไหม้บ้านนากั้ง

กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น-แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย-อำเภอปากคาด

กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น-แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย-อำเภอปากคาด

https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/07/ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น-แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย-อำเภอปากคาด..pdf

คู่มือ/คำสั่ง/ประกาศ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทต.ปากคาด