รวมสื่อประชาสัมพันธ์

สื่อวิดีทัศน์ เทศบาลตำบลปากคาด ปี 2565

งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ประจำปี 2565

งานพิธีรำบวงสรวง ศาลหลักเมือง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 5 ธันวาคม 2564

การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ประจำปี 2563

พิธีเปิดการงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว อำเภอปากคาด ประจำปี 2565