รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

** ชี้แจงแก้ไขต่อ ป.ป.ช.**

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ ปี 2564