ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565)

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566