ที่ทำการ สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด

ที่อยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ถนนชยางกูร
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190

โทรศัพท์ : 042-481-052

โทรสาร : 042-481-232

E-mail :  saraban_05380501@dla.go.th
(อีเมล์กลางเทศบาลตำบลปากคาด) 

E-mail : pakkhadcity@gmail.com
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ปากคาด
สถานที่ตั้ง : 81 หมู่ 6 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ อ.ปากคาด บึงกาฬ 38190
เบอร์โทร : 0-4248-1003, 0-1058-9613
หมายเหตุ :

เวลาเปิดให้บริการ ไปรษณีย์ : ปากคาด

จันทร์-ศุกร์ : 08.30 – 16.30 น.
เสาร์ : 09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์ : หยุดทำการ
วันหยุดตามประเพณี : หยุดทำการ
วันหยุดชดเชย : หยุดทำการ